اعلام نتایج

نتایج آزمون آموزگاران ۱۳۹۹

آموزگارانی که نتیجه‌ی «مصاحبه» را در آزمون رقابتی استخدام آموزگاران سال ۱۳۹۹ لیسه‌ی عالی خصوصی کاتب کسب نموده‌اند به‌زودی غرض مصاحبه برای‌شان تماس گرفته می‌شود (زمان و مکان مصاحبه مشخص...

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi