سوالات شما

سوال نامه ی تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

شاگردان غزیز ! لطف نمایید در قسمت نظر شما سوال خویش را مطرح نموده و بعد از یک روز از همین سوال نامه جواب خویش را در یافت نمایید.

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi