پروگرام های مکتب

امتحانات مشروطی و معذرتی سال ۱۴۰۰

به‌اطلاع همه‌ی خانواده‌های محترم دانش‌آموزان و دانش‌آموزان عزیز رسانیده می‌شود که امتحانات‌مشروطی و معذرتی سال ۱۴۰۰ از روز یک‌شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ آغاز می‌شود. دانش‌آموزان مطابق...

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi