خوش خبری

تجلیل از روز جهانی معلم در لیسه عالی کاتب سال ۱۳۹۵

عارفان علم عاشق می شود بهتری مردم معلم می شود عشق با دانش متمّم می شود هرکه عاشق شد معلم می شود پنج شنبه مورخ ۸ میزان سال ۱۳۹۵ در لیسه ی عالی کاتب با اشتراک مقامات خوزه ی تعلیمی ، نماینده گان مردم...

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi