داستان‌ها

من دخترم

نه عاشقم و نه محتاج نگاه! آموخته‌ام ناله‌ام سکوت باشد و گریه‌ام لب‌خند و تنها هم‌دمم خدا… دختر یعنی همیشه عجله داشتن برای رساندن محبت به دیگران. دختر که باشی مهربانی‌ات دست خودت نیست، خوب...

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi