داستان‌ها

دریا باش!

بپذیر که بعضی‌ حرف‌ها ارزش شنیدن ندارند. بپذیر که بعضی قضاوت‌ها ارزش بحث کردن ندارند. بگذار همه آن‌طور که می‌خواهند، ببینند و آن‌طور که می‌بینند قضاوت کنند. تو نمی‌توانی با همه آن‌ها بحث...

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi