مقالات

برنامه­های لیسه کاتب؛

به صورت عموم برنامه­ها و فعالیت­های لیسه کاتب را به طور خلاصه در سه محور به ارزیابی می­نشینم؛

شیوه­ی استخدام معلم؛

چگونگی نصاب­های تعلیمی؛

مکتب و کودکستان

 

شیوه­ی استخدام معلم؛

     لیسه کاتب در انتخاب معلمان خویش، تمامی خصوصیات یک معلم معیاری را در نظر می­گیرد؛ دانش معلم، مهارت معلم، آگاهی آفاقی معلم، احساس معلم نسبت به وطن و… بدین منظور برای انتخاب بهترین معلمان، اعلانی را جهت متقاضیان معلمی هم در جاده­های شهر و هم از طریق رسانه­های دیداری نشر کرده و از این میان بهترین و ماهرترین معلمان را که برعلاوه­ی دانش و مهارت معلمی، عاشق به وطن و متعهد به فرهنگ ملی باشند، بعد از امتحان و اخذ مصاحبه انتخاب می­نماید.

چگونگی نصاب تعلیمی؛

     نصاب تعلیمی مورد استفاده در لیسه کاتب به دو بخش جداگانه و وابسته بهم بخش­بندی می­گردد:

الف. نصاب تعلیمی وزارت معارف؛ نصاب ملی؛

     نصاب تعلیمی ملی که از طرف وزارت معارف کشور تدوین و تألیف گردیده است، پایـه و اساس نصاب تعلیمی لیسه کاتب را تشکیل می­دهد که مطابق با لایحه­ی وزارت معارف از این نصاب به عنوان نصاب پایه در طول سال تعلیمی استفاده به عمل می­آید.

ب. نصاب تکمیلی لیسه کاتب؛

     نصاب تکمیلی لیسه کاتب، برای تسهیل و تسریع در یادگیری دانش آموزان، متناسب با نصاب ملی کشور توسط دیپارتمنت­های مختلف لیسه تدوین و تألیف گردیده است. نصاب تکمیلی لیسه کاتب، در مضمون­های:

قرآن کریم، ساینس، ریاضیات، زبان دری و زبان پشتو و اغلب به صورت کتاب کار (workbook) تدوین و مورد استفاده­ی دانش آموزان قرار دارد. شایان ذکر است که در بخش زبان دری کتاب­های کار از دوره آمادگی تا صنف دوازدهم تکمیل گردیده و مورد استفاده­ی دانش آموزان قرار گرفته و در بخش پشتو از صنف اول تا هفتم تکمیل و صنوف بالاتر از آن تحت کار جدی قرار دارد.

تدریس زبان پشتو از صنف اول تا سوم؛

     بنا بر ضرورت جدی و تسهیل در یادگیری زبان پشتو؛ به مثابه­ی زبان ملی کشور، لیسه کاتب تدریس زبان پشتو را از صنف اول، بعد از نیمه­ی سال و از صنوف دوم و سوم از آغاز سال تعلیمی، با داشتن چپترهای رنگه، مصوّر و با زبان کودک به تدریس می­گیرد و باور دارد که با ایجاد این زمینه­های قبلی، شاگردان در صنف چهارم و صنوف بالاتر با مشکل جدی در یادگیری زبان پشتو مواجه نخواهند شد.

تدریس کمپیوتر؛

     بنا بر ضرورت عصر و زمان، مضمون کمپیوتر در لیسه کاتب از صنف اول؛ متناسب با درک و سن شاگرد، در صنف­های مجهز توسط استادان ماهر به تدریس گرفته شده و تا صنف دوازدهم ادامه می­یابد.

تدریس زبان انگلیسی؛

 

     یادگیری زبان انگلیسی یکی از ضرورت­های مبرم عصر و زمان ماست؛ روی این ملحوظ در لیسه کاتب تدریس زبان انگلیسی از صنف اول؛ متناسب با سن و درک شاگرد (به صورت محاوره وی) تا صنف دوازدهم جریان دارد. قابل ذکر است که در صنوف بالاتر در کنار نصاب تعلیمی کشور، از سیستم (interchange) و سیستم­های مفید و جهانی دیگر نیز استفاده به عمل می­آید.

دوره­های کودکـستان و مکتب؛

الف. دوره­ی آمادگی؛

     دوره­ی آمادگی لیسه کاتب آماده­ی پذیرش کودکان سه ساله تا پنج و نیم ساله در سه سویه­ی مختلف؛ مبتدی، متوسط و آمادگی بوده که پروسه­ی تعلیمی و تربیوی هرسه دوره روزانه از ساعت ۳۰: ۷ الی ۴۵: ۱ توسط استادان ماهر و ورزیده در اتاق­های معیاری و مجهز با وسایل کودکانه، همراه با نمایش فلم­های کارتونی و تعلیمی به پیش برده می­شود.

قابل یادآوری است، اطفالی که دوره­ی آمادگی را در لیسه کاتب سپری می­نمایند، از هر لحاظ آمادگی جذب درس­های صنف اول لیسه را خواهند داشت. همچنان برای کودکان هرسه دوره روزانه یک وقت غذای مناسب داده می­شود.

ب. دوره­ی مکتب؛

     درس­ها و سال تعلیمی در لیسه کاتب، مطابق با نصاب تعلیمی و سال تعلیمی وزارت معارف کشور است. شاگردان در لیسه کاتب از صنف اول تا دوازدهم روزانه ۷ ساعت ۴۵ دقیقه­ای درس می­خوانند که در این میان دو تفریح ۱۰ دقیقه­ای و ۲۰ دقیقه برای غذاخوری وقت برای شان اختصاص داده شده است. اوقات درسی شاگردان از ۴۵: ۷ آغاز و ۴۵: ۱ خاتمه می­یابد و شاگردان مکلف اند که ساعت ۱۵: ۷ صبح به مکتب حاضر باشند.

  • در کنار سایر فعالیت­ها، لیسه کاتب سیستم ترانسپورت منظم را جهت انتقال شاگردان در تمام نقاط شهر دارد.

برای ساعت­های تربیت بدنی، ستدیوم معیاری را به کرایه گرفته است.