داستان‌ها

ژوند لکه هېنداره ده

تصویر درحال بارگیری است

يوه ورځ هغه وخت چې اداري کار کوونکي د کار لپاره راغلل، د خبرتيا په تخته يې په يوه غټه ليکه باندې خبرتيا وليدله چې پرې ليکل شوی و:
((پرون هغه شخص چې ستاسې د پرمختګ خنډ ګرځيدو، ومړ.))
نو د هغې په ياد نن ورځ په لسو بجو په تالار کې غونډه جوړيدونکې ده، او تاسې ته بلنه درکوم. ټول کار کوونکي ددی خبر په لوستلو سره غمجن شول، خو وروسته په دی لټه کې کنجکاوه شول چې پوه شي هغه څوک و چې په اداره کې د دوی د پرمختګ خنډ ګرځيده،
دی کنجکاوې د ادارې ټول کار کوونکي دی ته اړ کړل چې په لسو بجو د غونډې تالار ته ځانونه ورسوي. هر يوه له ځان سره دا فکر او سوچ کاوه: چې دا څوک دی چې په اداره کې زمونږ د پرمختګ خنډ ګرځيده؟ که واقعا داسې يو شخص و نو ډير ښه وشو چې هغه مړ شو.
ټول کارمندان په ليکه کې ودريدل او يو يو تابوت ته ور نږدې کيده کله به يې چې تابوت ته دننه ليدل، نو هک پک به پاتې شول او خبرې به يې نه شوی کولای. د تابوت دننه يوه هېنداره ايښودل شوی وه، هرچا به چې خپل انځور ليدلو د هغې تر څنګ داسې يوه ليکنه ليکل شوی وه:
يوازی يو شخص شتون لري چې کولای شي ستاسې د پرمختګ خنډ وګرځي پرته له خپله تاسو څخه. تاسې خپله هغه شخص ياستې چې کولای شې ځان کې بدلون راوړئ. تاسې هغه څوک ياستې چې کولاې شئ په خپلو خوشحاليو، تصوراتو او برياليتوبونو باندې اغيزمن واوسئ. يوازی تاسې په خپله کولاې شئ چې له خپل ځان سره مرسته وکړئ.
هغه وخت چې ستاسې رئيسان، ملګري، دوستان يا د کار او دندې ځای مو بدلون کوي، په تاسې کې کوم بدلون نه راځي۔ ستاسې ژوند هغه وخت بدلون کوي چې تاسې په خپله بدلون وغواړئ؛
خپل محدود باورونه يو خواته پريږدئ او په دی باور شئ چې تاسې يوازی هغه څوک ياستې چې د خپل ژوند مسئوليتونه په غاړه لرئ. هغه مهمه اړيکه چې په خپل ژوند کې لرئ هغه د خپل ځان سره اړيکه ده، د خپل ځان ساتنه وکړئ له ستونزو ناممکناتو او هغه څه چې مو له لاسه ورکړي مه ويريږئ.
په خپله د خپل ژوند واقيعتونه جوړکړئ، ژوند لکه هېنداره ده چې د هرچا د افکارو انعکاس کوي چې پر هغې ډير زيات عقيده او باور ولري توپيرونه د ژوند د لارو چارو په کتنه کې دي.

عارفه مومند – د پښتو ژبې د ادبياتو د برخې ښوونکې