اخبار و رویدادها پروگرام های مکتب

پیام تبریکی عید سعید قربان

عید قربان گرچه آیین خلیل آزر است *** ملت اسلام را امروز زیب و زیور است
حبذا عیدی که سرخ ازخون قربانی او *** گونه اسلام و روی ملت پیغمبر است

عیدی قربان عیدی است که انسان های آگاه را به یاد قربانگاه ابراهیمی می اندازد ، قربانگاهی که درس فداکاری و جهاد در راه خدای بزرگ به فرزندان آدم و اصفیأ و اولیای خدا میدهد.
<< قربانی >> وسیله قرب به خداست و عید قربان روز تقرب به پروردگار و روز رهاشدن از تعلقات قربانی کردن تمنیات در پیش پای اراده الهی است .
هیأت رهبری ، تدریسی وخدماتی لیسه عالی خصوصی غیر انتفاعی کاتب ؛
ضمن عرض تسلیت و دلجوی به خانواده های قربانیان حوادث اخیرکشور و به خصوص شهر کابل و استدعای غفران الهی و بهشت برین برای شهدا ؛ فرا رسیدن عید سعید قربان را به تمام مسلمانان جهان ، ملت مسلمان افغانستان و به ویژه خانواده های دانش آموزان و دانش آموزان لیسه کاتب تبریک و مبارکباد میگویند .
به امید فراگیری امنیت سراسری و صلح دایمی !