پروگرام های مکتب

نمایشگاه کتاب با موضوع کودک و نوجوان

کمیته فرهنگی کاتب به مناسبت ارج نهادن به فرهنگ مطالعه و ترویج این امر مهم اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع کودک و نوجوان نموده است.
لازم به ذکر است در این نمایشگاه جناب داکتر احمدی (پی اچ دی در روانشناسی) از موسسه خدمات روانشناسی بهروان و تیم همراه ایشان جهت ارائه خدمات مشورتی برای متعلمین حضور داشتند. در زیر تصاویری از این برنامه را می توانید ببینید:

۱۴-۱ ۱۴-۲ ۱۴-۳ ۱۴-۴ ۱۴-۵ ۱۴-۶ ۱۴-۷ ۱۴-۸ ۱۴-۹ ۱۴-۱۰