اخبار و رویدادها پروگرام های مکتب

امتحانات وسط سال (ارزشیابی)

نکاتی چند در باب امتحان: امتحان عبارت است از تعیین میزان تغییرات در جنبه‌های خاصی از رفتار شاگرد در فواصل زمانی معین و در جهت نیل به اهداف آموزشی و پرورشی.

باور ما از برگزاری امتحان

 • کمک به یادگیری دانش‌آموز
 • کمک به دانش‌آموز برای آشنایی با اهداف آموزشی
 • اصلاح روشن تدریس

قراری‌که امتحان چهارونیم ماهه سال تعلیمی ۱۳۹۸ دانش‌آموزان مکاتب شهر کابل مع‌الخیر آغاز گردیده است.

بناً مدیریت لیسه عالی خصوصی غیر انتفاعی کاتب علی‌رغم این‌که طبق لایحه جدید درجه بندی دانش‌آموزان در این امتحان عملی می‌نماید، به منظور شفافیت، نظم بهتر امتحان، نیل به اهداف عالی امتحان و موفقیت دانش‌آموزان موارد زیر را به خانوادا‌های دانش‌آموزان و دانش‌آموزان عزیز این لیسه توصیه می‌شود.

مکلفیت‌های والدین:

 • فراهم کردن وسایل و امکانات آموزشی و کمک آموزشی.
 • تغذیه‌ی مناسب
 • محدودیت در برگزاری مهمانی‌ها
 • فضاسازی( فضای خانه آرام باشد و از مشاجره‌های لفظی پرهیز گردد.)
 • هماهنگ بودن با اداره مکتب در کنترل کردن و مدیریت وقت دانش‌آموزان.

مکلفیت‌های دانش آموزان:

 • آرامش، اعتماد به نفس، پشتکار و برنامه‌ریزی.
 • اجتناب و دوری از هر گونه برداشت نا به جا از امتحان و ناراحتی، انزجار و نفرت از امتحان
 • دور کردن عوامل مزاحم از جمله موبایل، کمپیوتر، تلویزیون و … از اتاق درسی
 • طرح سوالات امتحان توسط دانش‌آموز
 • صرف کردن صبحانه مفید و مناسب
 • حاضر شدن به موقع و آمادگی کامل در جلسه‌ی امتحان

مکلفیت معلمان:

 • معلم باید امتحان را به وسیله­ی آموزش و پرورش قرار دهد.
 • معلم باید دانش آموز را از لحاظ روحی و روانی آماده بسازد.
 • معلم باید با ذکر و یاد خدا و نیز حفظ آرامش خود اضطراب دانش آموزان را درجلسه امتحان کاهش دهد.
 • معلم باید لیاقت را معیار قرار داده و در نمره‌دهی ملاک اصلی (عدالت) را فراموش نکند.

به امید موفقیت های روز افزون پرچم داران واقعی معارف

به امید موفقیت‌های روزافزون پرچم‌داران واقعی معارف