پروگرام های مکتب

اطلاعیه

اطلاعیه لیسه‌ی خصوصی کاتب و کاتب نمبر۲ در ارتباط بازگشایی مکتب و امتحان چهارنیم‌ماهه سال ۱۴۰۰

به اطلاع تمامی خانواده‌های گرامی دانش‌آموزان، دانش‌آموزان عزیز، اعضای اداری، کادر تدریسی و پرسونل خدماتی لیسه‌ی کاتب و کاتب نمبر۲ رسانیده می‌شود که طبق هدایت و اعلامیه وزارت محترم معارف و توصیه‌های صحی وزارت محترم صحت عامه کشور، لیسه کاتب و کاتب نمبر۲ با شرایط و برنامه‌های زیر آغاز می‌گردد:

۱- تمامی دانش‌آموزان از صنف اول الی دوازدهم به شمول آمادگی قبل  مکتب از روز شنبه دوم اسد ساعت ۷:۳۰ قبل ظهر الی ۱۲ ظهر مطابق تقسیم اوقات قبل از قرنتین به شکل  حضوری به درس‌های خویش حاضر شوند.

۲- از روز شنبه دوم اسد الی سه شنبه پنجم اسد برنامه درسی، مرور درس‌های گذشته می‌باشد. هدایات و ره‌نمود‌های لازم و کافی برای امتحان چهارنیم‌ماهه دانش‌آموزان ارایه می‌گردد.

۳- دانش‌آموزانی که ازسیستم ترانسپورت استفاده می‌کنند با مسئول بخش هماهنگی نموده و از صبح روز شنبه از ترانسپورت استفاده می‌توانند.

۴- استفاده از ماسک و عملی کردن تمامی دستور‌های صحی وزارت صحت عامه برای همه‌ی دانش‌آموزان و پرسونل مکتب الزامی می‌باشد.

۵- امتحانات چهارنیم‌ماهه مطابق هدایت وزارت محترم معارف از روز چهارشنبه، ششم اسد الی آخر ماه اسد مطابق تقسیم اوقات مشخص در فضای مناسب با رعایت فاصله‌های اجتماعی برگزار می‌گردد.

۶- تقسیم اوقات امتحان روز دوشنبه  برای تمامی دانش‌آموزان صنف اول الی دوازدهم توزیع می‌شود.

۷- شاگردان آمادگی قبل از مکتب در این ایام در فضای مناسب درس خواهند داشت.

۸- اعضای اداری و آموزگاران گرامی از  روز شنبه دوم اسد مطابق ساعات کاری قبل از دوره قرنتین، نورمال حاضری دارند و حضور همه مطابق آن حتمی و الزامی می‌باشد.

به خاطر معلومات بیش‌تر به شماره‌های ۰۷۲۸۷۵۲۰۲۰ _ ۰۷۹۹۳۴۱۴۵۷ تماس گرفته می‌توانید.

به امید صحت‌مندی همه و معارف پویا!

بااحترام
مدیریت لیسه‌ی خصوصی کاتب و کاتب نمبر۲