اخبار و رویدادها

اطلاعیه بازگشایی لیسه‌ی خصوصی کاتب و کاتب نمبر۲؛

به اطلاع خانواده‌های دانش‌آموزان و دانش‌آموزان عزیز رسانیده می‌شود که طبق اعلامیه کمیسیون معارف امارت اسلامی افغانستان صرفاً از صنف اول الی صنف ششم روز شنبه 6/سنبله/1400 ساعت ۷:۳۰ قبل از ظهر الی ۱:۴۵ بعد از ظهر مطابق تقسیم‌اوقات برنامه‌های درسی قبلی، برنامه‌های مکتب آغاز می‌گردد.

یادداشت: دانش‌آموزانی‌ که از سیستم ترانسپورت استفاده می‌کردند، از صبح روز شنبه ترانسپورت مکتب فعال می‌باشد، شماره تماس مسئول ترانسپورت: ۰۷۴۴۰۴۲۹۴۷ .