پروگرام های مکتب

آغاز درس‌های آنلاین

مدیریت لیسه خصوصی کاتب و کاتب نمبر۲؛
——————————————–
خانواده‌های محترم دانش‌آموزان و دانش‌آموزان عزیز لیسه خصوصی کاتب و کاتب نمبر۲!
همان قسمی که آگاه هستید تمامی مکاتب خصوصی و دولتی از تاریخ ۲۲ جوزا به مدت دو هفته دیگر به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قرنتین گردیده و برنامه‌های درسی دانش‌آموزان تعطیل می‌باشد.
از آنجایی‌که غیر این دوهفته دانش‌آموزان دوهفته قبلی را نیز درس و برنامه نداشتند، از اثر درخواست اکثریت خانواده‌های دانش‌آموزان لیسه کاتب و کاتب نمبر۲؛ اداره لیسه تصمیم گرفته است که دستور آموزش خود‌آموز وزارت محترم معارف را برای دانش‌آموزان خویش تقویت نموده و برنامه درسی دانش‌آموزان را از روز دوشنبه ۲۴ جوزا الی ختم قرنتین به شکل آنلاین تحت پوشش قرار دهد.
لهذا به اطلاع تمامی خانواده‌های دانش‌آموزان و دانش‌آموزان عزیز رسانیده می‌شود که ویدیوهای درسی را از اداره لیسه بدست آورده و مطابق تقسیم اوقات از روز دوشنبه ۲۴ جوزا درس‌ها را تعقیب نمایند.
به خاطر آگهی بیشتر شماره های واتساپ خود را با مشخصات:
نام شاگرد، نام پدر شاگرد و صنف مربوط به شماره های ارتباطی زیر که از اداره لیسه کاتب و کاتب نمبر ۲ می‌باشند پیام کنید.
۰۷۸۱۷۲۷۵۹۱_۰۷۸۶۷۹۲۰۲۰_ ۰۷۷۸۰۷۱۰۱۰

44 نظرات