پروگرام های مکتب

آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان ۱۴۰۱

در حال بارگزازی تصویر

کاتب؛ نامی که می‌شناسید و به آن باور دارید!
لیسه‌ی خصوصی کاتب و کاتب نمبر۲ برای سال تعلیمی ۱۴۰۱ از دوره‌ی آمادگی قبل از مکتب الی صنف دوازدهم به تعداد محدود دانش‌آموز می‌پذیرد.

امتیازات سال ۱۴۰۱:
*. ۵۰ فی‌صد تخفیف در داخله‌ی دانش‌آموزان؛
*. ۲۰ فی‌صد تخفیف در فیس ماه‌وار دانش‌آموزان؛
*. بورسیه تحصیلی دوره‌ی لیسانس در دانشگاه کاتب.

شماره‌های ارتباطی: ۰۷۲۸۷۵۲۰۳۰ & ۰۷۹۹۳۴۱۴۵۷

آدرس شعبه‌ی مرکزی: کابل، ناحیه‌ی ششم، جاده‌ی شهید مزاری، قلعه‌ی ناظر، ایست‌گاه مدرسه، عقب مسجدالزهرا.
آدرس شعبه‌ی دوم(کاتب نمبر۲): کابل، کارته ۴، مقابل ریاست نتایج و شهادت‌نامه‌ها، جوار حوض لاجورد.

2,913 نظرات