پروگرام های مکتب

امتحانات مشروطی و معذرتی سال ۱۴۰۰

به‌اطلاع همه‌ی خانواده‌های محترم دانش‌آموزان و دانش‌آموزان عزیز رسانیده می‌شود که امتحانات‌مشروطی و معذرتی سال ۱۴۰۰ از روز یک‌شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ آغاز می‌شود. دانش‌آموزان مطابق به‌تقسیم‌اوقات که از طرف...

توزیع کتاب‌های درسی سال تعلیمی ۱۴۰۱

به اطلاع تمامی خانواده‌های گرامی دانش‌آموزن رسانیده می‌شود که اداره‌ی لیسه‌ی عالی خصوصی کاتب و کاتب نمبر ۲ به منظور جلوگیری از ازدحام، مصمم است توزیع کتاب‌های درسی سال ۱۴۰۱ دانش‌آموزن را...

آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان ۱۴۰۱

کاتب؛ نامی که می‌شناسید و به آن باور دارید! لیسه‌ی خصوصی کاتب و کاتب نمبر۲ برای سال تعلیمی ۱۴۰۱ از دوره‌ی آمادگی قبل از مکتب الی صنف دوازدهم به تعداد محدود دانش‌آموز می‌پذیرد. امتیازات سال...

آگهی استخدام!

لیسه خصوصی غیر انتفاعی کاتب و کاتب نمبر۲ جهت اکمال آموزگاران خویش(کادر تعلیمی و تربیتی) در رشته های زیر آموزگار می‌پذیرد: ۱.  اصول صنفی ۱ بست (اناث) ۲.  زبان و ادبیات دری ۱ بست ۳. زبان و...

امتحان چهارنیم‌ماهه

امتحان عبارت از تعیین میزان اندازه‌گیری ایجاد شده در رفتار دانش‌آموزان جهت نیل به اهداف آموزش و پرورش می‌باشد، که آموزگار می‌خواهد به میزان ارزشیابی کل فرایند آموزش پرداخته و برای رسیدن به...

ferrari ford volvo Honda hyundai bmw Mercedes Audi