اعلام نتایج

نتایج رشته انگلیسی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب

شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه
۱ عبدالجبار حکیمی عبدالجلیل لیسانس انگلیسی ۲۹۲ ۵۴ انتظار
۲ کامله افضلی احمد علی لیسانس انگلیسی ۲۹۱ ۷۲ مصاحبه
۳ سید علی پناهی علی پناه ۱۴ پاس انگلیسی ۱۰۸ ۳۹ انتظار
۴ حمیدالله آرین رجب علی لیسانس انگلیسی ۰۴۶ ۸۲ مصاحبه
۵ مشتاق حسین نبی زاده ناظرحسین لیسانس انگلیسی ۰۴۰ ۴۶ انتظار
۶ رحمت الله راحل صفرعلی لیسانس انگلیسی ۲۸۸ ۴۴ انتظار
۷ بلقیس رضایی حسین داد لیسانس انگلیسی ۲۸۴ ۵۲ انتظار
۸ غلام رضا سیر علیداد لیسانس انگلیسی ۲۷۸ ۶۵ مصاحبه
۹ حسین علی ساحل محمد لیسانس انگلیسی ۲۷۶ ۳۵ انتظار
۱۰ دیبا احمدی محمد عارف ۱۴پاس انگلیسی ۲۷۲ ۴۰ انتظار
۱۱ نوریه اکرمی نادرخان ۱۴ پاس انگلیسی ۲۷ ۳۸ انتظار
۱۲ حوا محمدی محمد انور لیسانس انگلیسی ۲۱۷ ۴۴ انتظار
۱۳ امین صالحی محمد لیسانس انگلیسی ۲۱۶ ۴۴ انتظار
۱۴ کاظم حسنی امین لیسانس انگلیسی ۲۱۵ ۲۷ انتظار
۱۵ مرتضی کریمی محمد شریف لیسانس انگلیسی ۲۱۲ ۳۷ انتظار
۱۶ احمدی رنجبر محمد نبی لیسانس انگلیسی ۲۱۱ ۳۵ انتظار
۱۷ محمد مصطفی حسینی محمد کاظم لیسانس انگلیسی ۲۰۹ ۳۴ انتظار
۱۸ رفیع پیروزی امین لیسانس انگلیسی ۲۰۸ ۱۴ انتظار
۱۹ حبیب الله نجیب زاده دیدار علی لیسانس انگلیسی ۲۰۶ ۶ انتظار
۲۰ معصومه عباسی غلام عباس ۱۴ پاس انگلیسی ۲۰۵ ۴۵ انتظار
۲۱ جمعه خان انیس غلام عباس لیسانس انگلیسی ۲۰۴ ۴۱ انتظار
۲۲ مجتبی حبیبی محمد علی ۱۴ پاس انگلیسی ۲۰۳ ۳۰ انتظار
۲۳ سمیرا نظری صدوخان ۱۴ پاس انگلیسی ۲۰۲ ۴۰ انتظار
۲۴ روحینا بختیاری عبدالله لیسانس انگلیسی ۲۰۱ ۵۵ انتظار
۲۵ محمد عارف شاداب محمد سردار لیسانس انگلیسی ۱۹۹ ۱۶ انتظار
۲۶ محبوبه مهرآیین مراد علی لیسانس انگلیسی ۱۹۸ ۵۸ انتظار
۲۷ عصمت الله حلیم محمد ظاهر لیسانس انگلیسی ۱۹۷ ۳۹ انتظار
۲۸ علی رضا بهروز علی یاور لیسانس انگلیسی ۱۹۶ ۵۶ انتظار
۲۹ راضیه نوری محمد نوروز لیسانس انگلیسی ۱۹۵ ۳۶ انتظار
۳۰ فاطمه حمیدی ولی محمد ۱۴ پاس انگلیسی ۱۹۴ ۳۸ انتظار
۳۱ سید روح الله موسوی سید غلام علی ۱۴ پاس انگلیسی ۱۹۳ ۴۴ انتظار
۳۲ آرزو بختیاری محمد طاهر ۱۴ پاس انگلیسی ۱۹۱ ۳۶ انتظار
۳۳ مصطفی مرادی محمد انور لیسانس انگلیسی ۱۹۰ ۲۵ انتظار
۳۴ حسن رضا حسن زاده غلام سخی لیسانس انگلیسی ۱۸۹ ۴۷ انتظار
۳۵ فهیمه حیدری غلام حیدر لیسانس انگلیسی ۱۸۸ ۳۰ انتظار
۳۶ سهیلا حسینی حسین علی لیسانس انگلیسی ۱۸۷ ۶۲ مصاحبه
۳۷ رضا خدادادی حسین بخش لیسانس انگلیسی ۱۸۶ ۶۴ مصاحبه
۳۸ فهیمه یعقوبی نورمحمد ۱۴ پاس انگلیسی ۱۸۵ ۱۹ انتظار
۳۹ حمیرا حسینی ناظرحسین ۱۴ پاس انگلیسی ۱۸۴ ۳۸ انتظار
۴۰ عبدالکریم امید باقر لیسانس انگلیسی ۱۸۱ ۳۵ انتظار
۴۱ علیخان سلطانی جمعه خان ۱۴ پاس انگلیسی ۱۸۰ ۴۰ انتظار
۴۲ علی رضا غزنوی محمد لیسانس انگلیسی ۱۷۹ ۴۵ انتظار
۴۳ شریفه انصافی عبدالخالق لیسانس انگلیسی ۱۷۸ ۵۵ انتظار
۴۴ ریحانه محمدی محمد جعفر لیسانس انگلیسی ۱۷۶ ۳۴ انتظار
۴۵ محمد یوسف میرزایی نثار احمد لیسانس انگلیسی ۱۷۴ ۵۸ انتظار
۴۶ محمد داود مهری عبدالواحد لیسانس انگلیسی ۱۷۳ ۴۵ انتظار
۴۷ محمد حسین باقری عبدالحسین لیسانس انگلیسی ۱۷۲ ۷۱ مصاحبه

۳ نظرات

  • با عرض سلام علی خان استم یکی از اشتراکننده گان تشکر از اعلام به موقع تان کدام اشتراکننده بهدمرخله بعدی رای پیدا کرده است .و اعلام نام به اساس درجه بندی است یا خیر در لیست نتایج.

  • سلام !
    یکی از اشتراک کنندگان امتحان در بخش انگلیسی هستم ضمن تشکر بابت اعلان به موقع نتایج امتحانات خواستم بدانم چه تعداد ازین افراد با چه نمره ای مورد پزیرش قرار گرفته است. تشکر