اخبار و رویدادها اعلام نتایج

نتاییج امتحان گزینش معلم در لیسه خصوصی کاتب اعلان شد

لیسه خصوصی غیر انتفاعی کاتب جهت گزینش معلمان مورد نیاز خویش، چون سال پار بعد از توزیع فورمها برای متقاضیان معلمی در رشته های مختلف به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ امتحان انتخاب معلمان را برگزار نمود.

در این پروسه که در حدود ۳۵۰ نفر متقاضی؛ اعم از ذکور و اناث در رشته های مختلف، با دارا بودن حد اقل مدرک چهارده پاس اشتراک کرده بودند، جریان امتحانات در یک پروسه ­ی شفاف، با حضورداشت مقامات عالی رتبه ی حوزه ششم و نظارت دقیق و بی طرفانه ی مسوولان اداری و تدریسی لیسه کاتب، در مقر لیسه کاتب برگزار گردید. قابل یادآوری است که جهت ایجاد شفافیت مطلوب، هرکدام از متقاضیان دارای شماره ی ID مخصوص به خود شان بودند که ضرورتی به نوشتن نام و مشخصات قابل شناسایی که در حین نمره دادن، شفافیت این پروسه را زیر سوال ببرد، در ورق امتحان نبود.

سوال­های این آزمون در دو کته گوری، طرح گردیده بودند؛ ده سوال مربوط به مسلک معلمی که شامل عمومیات می­گردید و ده سوال مربوط به رشته ی هریک از متقاضیان را احتوا می­کرد. برای هر سوال پنج نمره در نظر گرفته شده بود که جریان دیدن ورق های جواب و نمره دهی مدت چهار روز را در بر گرفت. در ذیل نتاییج این آزمون، از رشته های مختلف ثبت گردیده که از این طریق به اطلاع دوستان می­رسد

۶ نظرات