کاروان حامیان

پیام تبریکی لیسه عالی خصوصی کاتب به مناسب میلاد فرخنده حضرت محمد (ص)

محمد زنده و جاوید خواهد ماند محمد تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند جهانی نیک می داند که نامی همچو نام پاک پیغمبر موید نیست ومردی زیر این سبز آسمان همتای احمد نیست طلوع خورشید تابنده آسمان...