اخبار و رویدادها خاطره ها خوش خبری پروگرام های مکتب کاروان حامیان گالری تصاویر

پیام تبریکی لیسه عالی خصوصی کاتب به مناسب میلاد فرخنده حضرت محمد (ص)

محمد زنده و جاوید خواهد ماند محمد تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند جهانی نیک می داند که نامی همچو نام پاک پیغمبر موید نیست ومردی زیر این سبز آسمان همتای احمد نیست طلوع خورشید تابنده آسمان نبوت، حضرت محمد (‌ص) را به شما...

اعلان نتایج رشته ریاضی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه ۱ طاهره بیگزاد محمد نادر لیسانس...

نتایج رشته انگلیسی

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع...

اعلان نتایج رشته کودکستان

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع...

اعلان نتایج رشته اجتماعیات

لیست نتایج امتحان رقابتی معلمین سال ۱۳۹۶ لیسه عالی کاتب شماره نام تخلص نام پدر درجه تحصیل رشته امتحان نمبر شناسایی مجموع نمره نتیجه ۱ هادی کامگار محمد...

مطالب دیدنی